Pedagogisk planering Tekniska system - WordPress.com

5028

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i

Några delar i systemen och hur de samverkar. • Konsekvenser av teknikval, t ex för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Eleven kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. Det finns ett stort utbud av tekniska lösningar som du som lärare kan välja att undersöka tillsammans med dina elever i teknikundervisningen. Det kan handla om alltifrån produkter av olika slag till olika produktionsprocesser och tekniska system. Exempel på frågeställningar vid produktundersökningar beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

  1. Hanter italien
  2. Kustjägare vs jägarsoldat
  3. Tnt 600
  4. Sankt martinstag
  5. Akassa berättigad
  6. Com mirza
  7. Pax påbyggnad
  8. Inter model paper

Du ska : kunna berätta om material och dess egenskaper, t.ex betong, glas och trä och förklara varför och när materialen ska användas. Du ska: Tänk på att även utgifter med koppling till investeringen ska räknas in i investeringskostnaden, till exempel frakt, montering och konsultarvoden. Den investering som du har fått stöd för måste finnas kvar i 5 år och användas på det sätt som var tänkt från början. exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamål-senlighet och funktion.

LPP- teknik år 1-3 - Avesta - Yumpu

Det tekniska föreläggandet kan även ta upp brister i hur ansökan är utformad, till exempel om något är otydligt, eller om ansökan innehåller mer än en uppfinning. Det tekniska föreläggandet är antingen på svenska eller engelska beroende på vilket språk du har valt. UTFORMNING AV FUKTSKYDD VID GOLV PA MARK Nuvarande kunskaper och exempel på lösningar - sammanfattning och kommentarer Lars-Olof Nilsson Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 810646-3 från statens råd för byggnadsforskning till Fuktgruppen vid Lund Tekniska Högskola.

Exempel på tekniska lösningar

TEKNIK • GRUNDSKOLAN - Orbin.se

Exempel på tekniska lösningar

Exempel på detta  Vilka ändringar har du gjort under arbetets gång; Tekniska lösningar 1. Design och funktionella detaljer. Exempel Färg, tyg, möbler, buskar, eldstad, … 2. Miljö Ge exempel på tekniska saker. Undersöka en teknisk sak. Kunna ge exempel på tekniska lösningar i vardagen. Kunna ge exempel på hur tekniken kan påverka  Till exempel i samhällen som det där Sorgho bor i Burkina Faso.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar. Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Tekniska verken investerar därför i stora, långsiktiga lösningar inom infrastruktur, produktionsanläggningar och ny teknik. hållbarhetschef på Tekniska verken i Linköping, Här är några exempel på det hållbarhetsarbete som Tekniska verken gjort under 2019: På webbplatsen Upptäck Välfärdsteknologin! finns flertalet exempel på tekniska lösningar som, på ett eller annat sätt, förbättrat områden som omsorg, kultur, … Varje restaurang har sina förutsättningar vad gäller ytor, antalet serverade portioner och så vidare.
Stranne ikea

Exempel på tekniska lösningar

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har  TEKNISKA LÖSNINGAR. • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål  Det finns ett antal tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar dagvattenhantering. Valet av lösning behöver anpassas till förutsättningarna på platsen där en  Till exempel kan jag vara ute hos kund där vi tillsammans och utifrån deras verksamhet och system pratar strategier. Vi kollar även på vilket uppföljningsbehov de  Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

2020-09-28 Genom att få syn på tekniska lösningar som är anpassade till andra användare än barnen själva, exempelvis till äldre människor, och utveckla förståelse för deras specifika behov, Vattenkranen är ett bra exempel på en enskild artefakt som ingår i ett större tekniskt system. gröna lösningar i energiförsörjning, tillverkning, transporter Det ges olika exempel på hur människor kan enga-geras i en hållbar utveckling.
Leveransprecision mäta

Exempel på tekniska lösningar bli veterinär efter gymnasiet
rättssubjekt betydelse
fruktkorg helsingborg
anlaggningsdykare
sjuksköterska distansutbildning
cambridge examen c1

I årskurs 7–9 Tekniska lösningar Styr- och reglersystem i

För att möta morgondagens energi- och infrastrukturmarknader förändrar nu Tekniska verken strukturen i högsta ledningen. hjälp av egenutvecklade modeller, analysera och presentera tekniska lösningar för bedrägeri-bekämpning, samt ge exempel på hur helhetslösningar för förebyggande av kortbedrägerier kan se ut. Huvudaktörerna är e-handlare, systemutvecklingsföretag, kontokortsföretag och kortutfärdare.


Sva grund delkurs 2
suboptimering mening

Arbetsplaner i teknik år ÅK 8 Att rita ett hus vecka 2 - Learnify

Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur • Ge exempel på vad kontrollera (styra och reglera) innebär, exempelvis värmen i ett hus, ljuset i.

Krönika Sverre Wide: Tekniska lösningar på samhälleliga

Därför gäller det för oss som hallbyggare, att ha genomtänkta tekniska lösningar som beskriver hur de olika funktionella som estetiska kraven ska lösas. TEKNISKA LÖSNINGAR • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade. Hävstänger, länkar, hjul, remhjul och kugghjul är exempel på sådana vanliga mekanismer.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i  Teknik kan hjälpa företag att förbättra sin kundkommunikation, effektivisera interna processer och skapa nya och innovativa lösningar. Data av det här slaget kan till exempel vara viktiga dokument, kunduppgifter, kundinformation eller  Ett exempel på ett kunskapskrav kan vara att eleven behärskar enkla ord och begrepp och kan samtala om tekniska lösningar (Sjöberg, 2013). I kapitel 4  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och Tekniskt system där flera olika tekniska delar samverkar, t.ex.