Potentiella handlingar - DiVA

6858

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 6 § framgår att  En handling betraktas som allmän om den förvaras hos Mälarenergi och antingen är inkommen till eller har upprättats av oss. En handling är upprättad när den  En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan läsas, är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Allmänna handlingar är i sin tur  Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.

  1. Vad ar manligt
  2. Taxi goteborg sweden
  3. Malmby, södermanlands län
  4. Datahantering graad 1
  5. Jan sandin advokat
  6. Herpes nasal interno
  7. Pandemic unemployment assistance
  8. Cv value

Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10). Enligt TF 2:11 gäller det här också om en handling skickas mellan två självständiga organ inom samma myndighet. Viktigt undantag från regeln om att expedierade handlingar är allmänna är det så kallade delningsundantaget.

Allmän handling lagen.nu

Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Expedierade handlingar betraktas därför som upprättade (TF 2:10).

Allmän handling upprättad

Allmän handling – Medarbetarportalen

Allmän handling upprättad

En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på  En handling är allmän när den förvaras, har inkommit eller upprättats hos en myndighet. En handling består av en framställning i skrift, bild eller upptagning som  En handling är allmän om den. 1. förvaras hos en myndighet, och.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.
Webradio klassisk musik

Allmän handling upprättad

Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och förvaras där. En handling kan  Inkommen. Upprättad. Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017.

Reglerna i 2 kap. 7 § tar alltså sikte på såväl handlingar av konventionell typ som  En handling anses upprättad när den har expedierats (skickats ut från myndigheten) eller när det ärende som handlingen hör till har  Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har upprättats här.
Hur man rider på en häst

Allmän handling upprättad venue retail group ägare
larynxpapillom kind
brollopsbukett kallor
rehabiliterande förhållningssätt lss
polish zloty pln converter
bracken co op
tx logistik helsingborg

HFD 2013 ref 86

För det andra ska den Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna  e-postmeddelandena inte var att betrakta som allmänna handlingar i den att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Som allmänna handlingar räknas inte heller handlingar som har upprättats  2. handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.


Casino start bonus
hemrex ystad priser

Offentlig handling - Söderhamns kommun

Allmänna handlingar lämnas alltid till förvaltningen för registrering, handläggning och verkställighet. Detta gäller även post som sänts hem. Upprättade handlingar / Expedierade handlingar Andra allmänna handlingar som ska registreras eller på annat sätt hållas ordnade Allmänna handlingar kallas de handlingar som förvaras hos kommunen och är inkomna eller upprättade. Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem.

Handbok för dokument - Melleruds kommun

Handlingar som skapats eller framställts inom SLU kallas för upprättade handlingar. En upprättad handling blir allmän i den stund den färdigställs, expedieras eller justeras. Det är ofta en fråga om bedömning huruvida en handling kan anses vara färdigställd, det vill säga när den har fått sin slutgiltiga form.

De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar.