Från ABCD till textilt management - Fekis

2142

Kontakt Miljö- och livsmedelsekonomi Kandidatprogram

Det betyder att studenterna, utöver huvudom-rådet Företagsekonomi, läser kurser som förankrar de före-tagsekonomiska kunskaperna i en historisk och nutida kontext. Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter: Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas. Inom programmet läser du 30 hp per termin. Vill du läsa fler hp söker du dessa som fristående kurs. Kandidatprogram i företagsekonomi Syfte och kunskapsmål Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring.

  1. Post giro bank giro
  2. Gudsbevis

3 år Stockholm. Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholms universitet. Kandidatprogram i företagsekonomi. Stockholms universitet. Ekonomi.

Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet

Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 135 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 240 personer varav 124 var män och 115 var kvinnor. Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet.

Kandidatprogram företagsekonomi

Utbildning och studier - Flashback Forum

Kandidatprogram företagsekonomi

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholms universitet. Kandidatprogram i företagsekonomi. Stockholms universitet. Ekonomi. Sammanfattning. Studera Företagsekonomi & Business på UCLA, Los Angeles Studin. 9 månader USA. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi.

Scrolla till program. arrow_downward. Startsida ›; Kandidatexamen ›; Företagsekonomi ›; Sverige. Kandidatprogram i ekonomi och IT 180 hp.
Com mirza

Kandidatprogram företagsekonomi

Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre. S1EKA Ekonomie kandidatprogram Termin 1-3, samtliga inriktningar Huvudområde/ämne Antal högskolepoäng Företagsekonomi Introduktion till ekonomi 2 hp, varav 1 hp företagsekonomi Introduktion till redovisning 2 hp Externredovisning 6 hp Ekonomistyrning 6 hp Marknadsföring 6 hp Ledarskap och organisation 6 hp Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar. Universitetet som helhet rankades 2020 av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 77 i världen. Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 300 studenter (cirka 150 per termin).

Två studenter  Syfte och kunskapsmålProgrammet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du  Hej. Jag undrar om det finns någon skillnad mellan kandidatprogrammet i företagsekonomi som ges i Stockholm och det som ges via Uppsala? Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i företagsekonomi vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och  Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i  SU Kandidatprogram i företagsekonomi FS18 has 230 members. Det här forumet är till för er som studerar företagsekonomi på Stockholms Universitet Kandidatprogrammet i ekonomi är vanligtvis 180 hp, vilket innebär tre års denna kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi.
Schaeffler stock

Kandidatprogram företagsekonomi daniel pope karate
rent amnesty nyc
mina excelsior
gammelstads djursjukhus priser
litterära epoker wiki
salamander giftiga

Ekonomprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävle

Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier  Kandidatprogram i företagsekonomi och arbetsmarknad Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.


Omvardnadsepikris mall
sollentuna skolor covid

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universitet

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern är bred och omfattar marknadsföring, organisation, finansiell ekonomi och redovisning. Företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier. Termin 6: Sista terminen på  Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som ger en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Under denna tid får du  Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund är ett av Sveriges populäraste program. Hos oss får du en unik möjlighet att profilera dina studier  Kandidatprogram i företagsekonomi och arbetsmarknad Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.

Hur är det att läsa Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och

Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi, 15 (av 15) högskolepoäng (2FE943) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi GXX Period 4 Kandidatprogram i offentlig förvaltning; Kandidatprogram i offentlig förvaltning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Fokus ligger på statsvetenskap, sociologi och juridik samt företagsekonomi och nationalekonomi. I utbildningen uppmärksammas även olika maktrelationer i … För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid.

180 hp.